Jan 05 ย้อนกลับ

"ไม้โครง"

Posted By: Administrator

ไม้โครง สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์บิลด์อิน ก็คือไม้ที่นำมาใช้เป็นโครงสร้างหลัก ของแผ่นพื้น แผงตู้ หรือบาน ที่ต้องนำไม้อัดมาประกบจะ1ด้าน หรือ2ด้าน ก็ตาม ทำหน้าที่เป็นตัวทำให้โครงสร้างเฟอร์นิเจอร์บิลด์อิน เกิดความแข็งแรง หรือเรียกง่ายๆว่าเป็น "กระดูก" ที่นิยมจะเป็นโครงไม้จริง บางทีก็มีบ้างที่ใช้ไม้อัด MDF ปาร์ติเกิล หรือพวกบล็อคบอร์ด มาทำเป็นตัวโครง เพื่อลดการบิดตัวและลดต้นทุน แต่จะแข็งแรงสู้ไม้จริงไม่ได้ แต่ในที่นี้ จะขอกล่าวเฉพาะในส่วนของไม้จริง

หน้าที่หลัก  : ใช้เป็นตัวโครงสร้างหลัก(ถ้าเปรียบกับการสร้างบ้านก็คืองานโครงสร้าง พวก เสา คาน นั่นเอง)  หรือเป็นการขึ้นตู้ ก่อนที่จะนำไม้อัดมาประกบ และเป็นตัวที่ใช้ในการนำไปจับยึด จากตะปูเกลียวหรือตะปูให้เกิดความแข็งแรง ของตู้หรือตัวเฟอร์นิเจอร์นั่นเอง

ขนาด :  ที่นิยมมาจำหน่ายในท้องตลาด (เป็นขนาดโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ผลิต) และจะมัดรวมกันมา มัดละ 10ท่อน

หนา(มม.) กว้าง(มม.)         ยาว(ม.) นิยมให้เท่ากับขนาดความยามไม้อัด หมายเหตุ
17.5

35

แบบหน้าแคบ

2.4-2.5 ประกบไม้อัด4(3.2) มม.หน้า-หลัง จะรวมความหนาโดยประมาณที่ 22-23 มม. นิยมใช้เป็นโครงตัวในเพราะหน้าแคบ
17.5

42-45 

แบบหน้าปกติ

2.4-2.5  นิยมใช้กันมากที่สุด ติดบานพับถ้วย-ปุ่มรับชั้นฯไม่หลุดขนาด
20-22 42-45 2.4-2.5 ประกบไม้อัด4 (3.2)มม.หน้า-หลัง จะรวมความหนาโดยประมาณที่ 26-28มม. ขึ้นอยู่กับไม้อัดที่นำมาประกบ

ย้อนกลับ