Jul 25

ครั้งสุดท้าย

Posted By: Admin

Img

"ขอทําหน้าที่เป็นครั้งสุดท้าย" หน้าห้องดิฉันมีกระถางต้นไม้เล็กๆ  ไม่ได้ปลูกเอง เพียงสวยดีก็เลยขอรุ่นน้องมา ดิฉันมักจะรดน้ําทุกเช้า จะไม่รดน้ําก็ไม่ได้เพราะอยู่หน้าห้อง.... ปิดเทอมที่ผ่านมา ดิฉันเดินทางกลับบ้าน ดิฉันลืมไปเลยว่าหน้าห้องมีกระถางต้นไม้ ที่โตเพียงพอที่จะออกดอกสวยงาม ดิฉันกลับเข้าบ้าน พลันเห็นต้นไม้ในกระถาง ดิฉันเห็นว่ามัน ทําหน้าที่เป็นครั้งสุดท้าย มันคงเร่งออกดอกแรก และดอกเดียว ให้ใครๆ มองเห็น แต่ก็ไม่มีใครได้เห็นมัน ดิฉันที่ดูแลรดน้ําสม่ําเสมอ มาเห็นมันก็ในสภาพเหี่ยวแห้งตาย "....ต้นไม้ในกระถางมันไม่มีทางที่จะเดินออกจากกระถางไปหาน้ําเพื่อมาประทังชีวิตได้ กําลังใจที่มีให้คนอื่นจึงเหมือนกับการรดน้ําใต้ต้นไม้ เพราะคนหนึ่งขาดกําลังใจไม่ได้  หากขาดไปสักวันเขาก็เหี่ยวเฉาตาย” อะไรเป็น "น้ํา" ที่รดต้นไม้ เราพร้อมที่จะหยิบยื่น "น้ํา" ที่เป็นกําลังใจให้เขาไหม เราพร้อมที่จะหยิบยื่น "น้ํา" ที่เป็นความห่วงใย  เราพร้อมที่จะหยิบยื่น "น้ํา" ที่เป็นความยินดี เราพร้อมที่จะหยิบยื่น "น้ํา" ที่เป็นความรัก ....

Read More
Jul 25

กระถางจากธรรมชาติ

Posted By: Admin

Img

กระถางต้นไม้ที่ทําจากธรรมชาติ คือ กระถางที่ประดิษฐ์สร้างสรรค์มาจาก วัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่าย รอบๆตัวตัวเราและวิธีทําไม่ยากจนเกินไป  จึงสามารถนํามาคิดค้นเพื่อนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์  ประโยชน์ของการประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากธรรมชาตินั้น เป็นการลดภาวะโลกร้อน  ลดปริมาณการเผาขยะ ทําให้ลดแก็สพิษในอากาศ และ เพิ่มค่าครองชีพของเราได้  สามารถนําไปใช้ได้จริงกระถางต้นไม้ที่ทําจากวัสดุธรรมชาติทําให้มีความสวยงาม  ดึงดูดความสนใจ น่ามอง กระถางต้นไม้ที่ทําจากวัสดุธรรมชาติเมื่อไม่ต้องการใช้  ก็สามารถนํามาใช้เป็นปุ๋ยได้ วิธีกําจัดก็ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ  ลดความเป็นพิษในอากาศ เมื่อประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากธรรมชาติ  เมื่อประดิษฐ์เสร็จแล้วทําให้ดูสวยงามกว่ากระถางต้นไม้พลาสติกทั่วไป  เพราะกระถางนั้นก็จะสามารถนําไปตกแต่งสวนหลังบ้าน รั้วรอบๆบ้านหรือตามแต่ที่เราต้องการ  ดูเป็นธรรมชาติกว่าที่ทําจากวัสดุอื่น เมื่อทําเสร็จแล้วต้องนํามาทดลองใช้ก่อนที่จะใช้จริง  เพราะว่า ถ้านําไปใช้จริงอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ เช่น กระถางต้นไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมานั้น  ....

Read More
Jul 25

เมื่อต้นไม้ต้องเปลี่ยนกระถาง

Posted By: Admin

Img

เมื่อ ต้นไม้แสนรักของคุณเกิดโตช้าลงกว่าเดิม หรือหยุดโตไปเลย  ลําต้นมีสีซีด แคระแกร็น  หรือใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนั่นแสดงว่ารากของเขางอกออกมารอบ กระถางเต็มที่แล้วจนภายในกระถางแทบจะ ไม่มีดินเหลืออยู่ต้นไม้  ของคุณกําลังอยู่ในสภาวะขาดอาหารจนบางครั้งต้องพยายามงอกรากออกมานอกกระถาง  เพื่อออกไปหาอาหาร จากภายนอกหากเกิดยอดเล็กๆ  ขึ้นบนหน้าดินจํานวนมากรากเกาะกันแน่นบิดเป็นเกลียวหรือโผล่ขึ้นมาเหนือผิว ดิน  เป็นสัญญาณว่าถึงเวลาเปลี่ยนกระถางใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมแล้ว  ต้นไม้อายุน้อยควรเปลี่ยนกระถางทุกปี ในขณะที่ต้นไม้อายุมากอาจจะเปลี่ยนแค่  2-3 ปีต่อครั้ง หรือเมื่อเขาเจริญเติบโตเต็มที่ในกระถางที่อาศัยอยู่มองดูง่าย ๆ  ว่าต้นใหญ่เกินไปสําหรับกระถางเสียแล้ว ก็ควรจะเปลี่ยนกระถางให้สักที  ฤดูที่เหมาะกับการเปลี่ยนกระถางคือฤดูฝน เนื่องจากความชื้นในอากาศสูง  ทําให้ต้นไม้มีความรู้สึกสบาย ๆ ไม่ร้อนหรือแห้งเกินไป  จะไม่เกิดอาการใบเฉาหลังจากเปลี่ยนกระถาง

Read More