Jul 31

ความรู้เรื่องไม้

Posted By: Admin

ความรู้เรื่องไม้ ไม้จากป่าธรรมชาติ สำหรับประเทศไทยไม้ที่นิยมใช้กันมาอย่างเนิ่นนานไดแก่  ไม้สัก , มะค่า , เต็ง , ตะเคียน , ไม้แดง , ประดู่ , ชิงชัน , ไม้ยาง , ฯลฯ  แต่หลังจากประกาศปิดป่าแล้ว  ไม้ที่ใช้กันอยู่ในตลาดจึงเป็นไม้ที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น  พม่า , ลาว , มาเลเซีย , อินโดนีเซีย  เราจึงได้ยินชื่อไม้ประเภทต่าง ๆ  เช่น  เต็งมาเลย์ (บาเลา)  เต็งลาว , สักพม่า  รวมถึงชื่อไม้แปลก ๆ  อย่าง  ไม้กาเปอร์ , รีสัก , ตานั่ง , อลันบาตู , ยูบ้า  เป็นต้น ไม้สัก  ประเทศไทยมีไม้สักที่สวยที่สุดในโลก  นั่นก็คือ  ไม้สักทอง  แต่บางคนไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้ว  ไม้สักจัดอยู่ในกลุ่มไม้เนื้ออ่อนที่สามารถนำมาใช้ทำเสาอาคาร , โครงสร้างบ้านเรือน , ปูพื้น , ฝาบ้าน  ทำประตูหน้าต่าง , แกะสลักเป็นลวดลายตกแต่งทำเฟอร์นิเจอร์  หรือ  แม้กระทั่งทำแป้นเกล็ดไม้มุงหลังคาก็สามารถทำได้ ไม้เต็ง  เป็นไม้เนื้อแข็งที่เหมาะกับการใช้งานโครงสร้างอาคาร  มีความแข็งแรงกว่าไม้สัก  131 %  (เมื่อเทียบ....

Read More
Jul 25

คุณสมบัติและประโยชน์ของไม้แต่ละชนิด

Posted By: Admin

Img

ในที่นี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติและประโยชน์ของไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็งปานกลาง และไม้เนื้ออ่อน ที่ควรทราบตามลำดับ ดังนี้ ไม้เนื้อแข็ง มีหลายชนิด เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง ซึ่งมีคุณสมบัติและประโยชน์ที่ควรทราบดังต่อไปนี้ ไม้เต็ง  เป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ขึ้นเป็นหมู่ตามป่าแดดทั่วไปยกเว้นภาคใต้ ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลอ่อน จนถึงน้ำตาลแก่แกมแดง เสี้ยนสับสน เนื้อหยาบ แต่สม่ำเสมอแข็งแรงและทนทานมาก เมื่อผื่งให้แห้งแล้วเลื่อยไสตกแต่งได้ยาก น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 1,040 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำหมอนรางรถไฟ เครื่องมืออกสิกรรม  โครงสร้างอาคาร เช่น ตง คาน วงกบ ประตูหน้าต่าง โครงหลังคา เสา เป็นต้น   ไม้แดง   เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่  ขึ้นทั่วไปในป่าเบญจพรรณแล้งและชื้น ลักษณะของเนื้อไม้มีสีแดงเรื่อๆ หรือ สีน้ำตาลอมแดง เสี้ยนแข็งแรงและทนทาน  เลื่อยไสตกแต่งได้เรียบร้อย  ขัดชักเงาได้ดี น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 960 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ไม้นี้นิยมในการก่อสร้างในส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้าง เช่น พื้น วงกบประตูหน้าต่าง ทำเกวียน ทำเรือ หมอนรางรถไฟ เครื่องเร....

Read More
Jul 25

การป้องกันและการรักษาเนื้อไม้

Posted By: Admin

การป้องกันและการรักษาเนื้อไม้ การผุของไม้เกิดจากการกระทำของฟังไจ( fungi ) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มุ่งทำลายใยไม้  โดยทำการปัจจัยเสริม 4 ประการ คือ 1 ) มีอาหารที่ฟังไจชอบ 2 ) มีอุณหภูมิที่พอเหมาะกับฟังไจ 3) มีปริมาณอากาศที่เคลื่อนไหวน้อย 4) มีสภาพความชื้นที่พอเหมาะ                         ทั้ง 4 ประการนี้ถ้าขาดปัจจัยใดไป  การทำลายของฟังไจก็จะไม่เกิดขึ้น  ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากการที่เคยมีการขุดค้นทางโบราณคดี พบท่อนซุงในสมัยโบราณที่ใช้เป็นฐานกำแพงเมืองจมอยู่ใต้ดินนับร้อยปี  ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการผุเปื่อย เป็นเพราะซุงจมอยู่ใต้ดินและมีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดปราศจากอากาศ                         การป้องกันรักษาเนื้อไม้ที่ดีที่สุดคือ การทำให้อาหารของฟังไจเป็นพิษ   โดยการอาบหรืออัดหรือทาน้ำยาที่เป็นพิษเข้าไปในเนื้อไม้ สามารถแบ่งได้ 2....

Read More