ผู้ผลิตสินค้าจากไม้ระแนงทุกชนิด เราใส่ใจในการผลิต

สินค้าตั้งแต่การคัดเลือกคุณภาพไม้ ออกแบบสินค้า ผลิต
สินค้าด้วยเครื่องจักรทันสมัย สินค้าทุกชิ้นรับประกันคุณภาพ
และความพึงพอใจ
 • คุณสมบัติและประโยชน์ของไม้แต่ละชนิด
  ในที่นี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติและประโยชน์ของไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็งปานกลาง และไม้เนื้ออ่อน ที่ควรทราบตามลำดับ ดังนี้ ไม้เนื้อแข็ง มีหลายชนิด เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง ซึ่งมีคุณสมบัติและประโยชน์ที่ควรทราบดังต่อไปนี้ ไม้เต็ง  เป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ขึ้นเป็นหมู่ตามป่าแดดทั่วไปยกเว้นภาคใต้ ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลอ่อน จนถึงน้ำตาลแ...
 • การป้องกันและการรักษาเนื้อไม้
  การป้องกันและการรักษาเนื้อไม้ การผุของไม้เกิดจากการกระทำของฟังไจ( fungi ) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มุ่งทำลายใยไม้  โดยทำการปัจจัยเสริม 4 ประการ คือ 1 ) มีอาหารที่ฟังไจชอบ 2 ) มีอุณหภูมิที่พอเหมาะกับฟังไจ 3) มีปริมาณอากาศที่เคลื่อนไหวน้อย 4) มีสภาพความชื้นที่พอเหมาะ              ...
 • ครั้งสุดท้าย
  "ขอทําหน้าที่เป็นครั้งสุดท้าย" หน้าห้องดิฉันมีกระถางต้นไม้เล็กๆ  ไม่ได้ปลูกเอง เพียงสวยดีก็เลยขอรุ่นน้องมา ดิฉันมักจะรดน้ําทุกเช้า จะไม่รดน้ําก็ไม่ได้เพราะอยู่หน้าห้อง.... ปิดเทอมที่ผ่านมา ดิฉันเดินทางกลับบ้าน ดิฉันลืมไปเลยว่าหน้าห้องมีกระถางต้นไม้ ที่โตเพียงพอที่จะออกดอกสวยงาม ดิฉันกลับเข้าบ้าน พลันเห็นต้นไม้ในกระถาง ดิฉันเห็นว่ามั...
 • กระถางจากธรรมชาติ
  กระถางต้นไม้ที่ทําจากธรรมชาติ คือ กระถางที่ประดิษฐ์สร้างสรรค์มาจาก วัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่าย รอบๆตัวตัวเราและวิธีทําไม่ยากจนเกินไป  จึงสามารถนํามาคิดค้นเพื่อนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์  ประโยชน์ของการประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากธรรมชาตินั้น เป็นการลดภาวะโลกร้อน  ลดปริมาณการเผาขยะ ทําให้ลดแก็สพิษในอากาศ และ เพิ่มค่าครองชีพของเราได้  สามาร...
 • เมื่อต้นไม้ต้องเปลี่ยนกระถาง
  เมื่อ ต้นไม้แสนรักของคุณเกิดโตช้าลงกว่าเดิม หรือหยุดโตไปเลย  ลําต้นมีสีซีด แคระแกร็น  หรือใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนั่นแสดงว่ารากของเขางอกออกมารอบ กระถางเต็มที่แล้วจนภายในกระถางแทบจะ ไม่มีดินเหลืออยู่ต้นไม้  ของคุณกําลังอยู่ในสภาวะขาดอาหารจนบางครั้งต้องพยายามงอกรากออกมานอกกระถาง  เพื่อออกไปหาอาหาร จากภายนอกหากเกิดยอดเล็กๆ  ขึ้น...